Ubezpieczenie utraty dokumentów

Ubezpieczenie od utraty dokumentów w następstwie kradzieży lub rozboju pozwoli Ci pokryć wydatki związane z odtworzeniem dokumentów tożsamości oraz dowodu rejestracyjnego Twojego pojazdu.

 

 • Koszt ubezpieczenia to tylko 2,90 zł miesięcznie.
 • Towarzystwo wypłaci 500 zł odszkodowania nawet, jeśli koszt wyrobienia nowych dokumentów będzie niższy.
 • Umowę ubezpieczenia zawierasz na miesiąc. Automatycznie przedłuża się ona na kolejny. Co miesiąc możesz też z ubezpieczenia zrezygnować.

 

Skontaktuj się z naszym doradcą
 • Przedmiotem ubezpieczenia są koszty odtworzenia (koszty wykonania duplikatów lub wykonania nowych) dokumentów: dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego do pojazdu stanowiącego własność lub współwłasność Ubezpieczonego oraz paszportu i karty wydanej przez SKOK
 • towarzystwo ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, rozboju lub kradzieży zwykłej
 • możliwość zawarcia ubezpieczenia na krótki okres czasu - nawet na okres 1 miesiąca
 • rezygnacja z usługi w dowolnym momencie bez ponoszenia kosztów
 • otrzymasz 500 zł odszkodowania za pierwszą szkodę, za każdą kolejną szkodę - koszty odtworzenia dokumentów.

 

Dokumentacja ubezpieczeniowa.

Skontaktuj się z naszym doradcą
 • Przyjdź do najbliższego oddziału Kasy Centrum.
 • Weź ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 • Nasz doradca finansowy pomoże Ci wypełnić formularz umowy zawarcia ubezpieczenia.
Skontaktuj się z naszym doradcą