Polisa IKS

Polisa IKS to ubezpieczenie gwarantujące ochronę w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Skontaktuj się z naszym doradcą
  • Przyjdź do najbliższego oddziału Kasy Centrum.
  • Weź ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
  • Nasz doradca finansowy pomoże Ci wypełnić formularz umowy zawarcia ubezpieczenia.
Skontaktuj się z naszym doradcą
  • Ubezpieczenie nawet do kwoty 50 000 zł.
  • Świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia uposażonych osób.
  • Dla każdego Członka SKOK, który nie ukończył 75 roku życia.
  • Ochrona od następnego dnia po podpisaniu wniosku.
  • Zakres obejmuje śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie całego świata.

 

Dokumentacja ubezpieczeniowa.

Skontaktuj się z naszym doradcą