TWOJA PROMESA - ubezpieczenie na życie pożyczkobiorcy

TWOJA PROMESA to indywidualne ubezpieczenie ochronne, które gwarantuje przejęcie przez towarzystwo ubezpieczeniowe niespłaconej pożyczki w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.

  • zabezpieczenie przyszłości rodziny i poręczycieli

  • niska, malejąca składka ubezpieczeniowa przez okres spłaty pożyczki

 

Skontaktuj się z naszym doradcą
  • indywidualne ubezpieczenie ochronne, którego przedmiotem jest życie ubezpieczonego
  • bez badań lekarskich
  • dla pożyczek do 100 000 złotych
  • ochrona przez cały okres spłaty pożyczki
  • składka może być płatna miesięcznie lub jednorazowo.

 

Dokumentacja ubezpieczeniowa.

Skontaktuj się z naszym doradcą

Ubezpieczenie Twoja Promesa jest ściśle powiązane z pożyczką. Dlatego sposób zabezpieczenia pożyczki i związane z tym formalności zostają załatwiane w momencie składania wniosku pożyczkowego. Dodatkowo w sytuacji, gdy posiadasz pożyczkę niezabezpieczoną ubezpieczeniem możesz również skorzystać z tego produktu.

  • Przyjdź do najbliższego oddziału Kasy Centrum.
  • Weź ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
  • Nasz doradca finansowy pomoże Ci wypełnić formularz umowy zawarcia ubezpieczenia.
Skontaktuj się z naszym doradcą