TWOJA LINIA - ubezpieczenie lini pożyczkowej

TWOJA LINIA to indywidualne ubezpieczenie, która zapewnia przejęcie przez ubezpieczyciela spłaty linii pożyczkowej po śmierci osoby, która z niej korzystała.

  • doskonałe i pewne zabezpieczenie przyszłości rodziny
  • w ramach rocznej umowy ubezpieczenia jego koszt ponosisz tylko raz

 

Skontaktuj się z naszym doradcą
  • ubezpieczenie pokrywa wysokość zadłużenia ubezpieczonego względem SKOK
  • rodzina otrzymuje świadczenie, w wysokości kwoty pozostałej po spłacie zobowiązania wobec SKOK
  • w przypadku śmierci Ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie w kwocie równej limitowi określonemu w umowie o linię pożyczkową na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.

 

Dokumentacja ubezpieczeniowa.

Skontaktuj się z naszym doradcą

Ubezpieczenie LINEA zabezpiecza linie pożyczkowe dostępne w SKOK. Wszelkie formalności związane z uruchomieniem ubezpieczenia załatwia się z chwilą podpisania umowy o linię pożyczkową.

Skontaktuj się z naszym doradcą