Lokata dla nowych Członków

Interesuje Cię ponadprzeciętny zysk? Ten produkt jest właśnie dla Ciebie.

 

Lokata terminowa dla nowych Członków Kasy Centrum to gwarancja stałego oprocentowania przez okres 3 miesięcy w wysokości 4,00% w skali roku.

 

Maksymalna kwota lokaty to aż 20 000 zł!

 

Lokata terminowa

dla nowych środków

Lokata terminowa

o oprocentowaniu stałym

Okres Lokaty

Oprocentowanie nominalne

w skali roku

3 miesiące

 

4,00%

 

Kapitalizacja odsetek następuje po upływie okresu umownego.

 

Kwota minimalna 300 PLN

Kwota maksymalna 20 000 PLN

Możliwość założenia lokaty w okresie 60 dni od dnia przystąpienia do Kasy Centrum.

Maksymalna ilość lokat, które może posiadać Członek Kasy: jedna.

 

Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu (środki automatycznie księgowane są na rachunku ROR/IKS+)

 

Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

 

Obowiązkowy system gwarantowania nie obejmuje środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich (art. 17 punkt 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).

 

Członkowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu udziałów, jeżeli zostały one przeznaczone na pokrycie strat Kasy (par. 13 Statutu SKOK „Centrum").

 

 

Straty bilansowe pokrywane są z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy - z funduszu udziałowego. Odpowiedzialność członków za straty powstałe w Kasie jest równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów. (par. 59 Statutu SKOK „Centrum").

 

Skontaktuj się z naszym doradcą