Lokaty terminowe

• Okres trwania lokat może wynosić od 3 do 12 miesięcy.

Minimalna kwota lokaty wynosi 300 zł.

Automatyczne przelanie kapitału wraz z odsetkami na rachunek w Kasie Centrum po zakończeniu okresu trwania lokaty.

• Oprocentowanie od 2,90% w skali roku do 3,50% w skali roku.

Możliwość podwyższenia oprocentowania za staż członkowski oraz wykupienie dodatkowych udziałów w Kasie. O szczegóły pytaj w placówkach.

 
Skontaktuj się z naszym doradcą

Lokaty terminowe nieodnawialne o oprocentowaniu stałym.

 

Czas trwania lokaty

Oprocentowanie nominalne w skali roku*

3 - 5 miesięcy

2,90% - 3,10%

6 - 11 miesięcy

3,10% - 3,30%

12 miesięcy

3,20% - 3,50%

Kapitalizacja odsetek następuje po upływie okresu umownego.

* Podwyższenie oprocentowania minimalnego następuje w ramach przedstawionych w tabeli o:

+0,05% - dla osób, które wykupią jeden dodatkowy udział.
+0,10% - dla osób, które wykupią dwa dodatkowe udziały lub posiadają staż członkowski min. 36 m-cy.
+0,15% - dla osób, które wykupią trzy dodatkowe udziały lub posiadają staż członkowski min. 36 m-cy i wykupią jeden dodatkowy udział.

+0,20% - dla osób, które wykupią cztery dodatkowe udziały lub posiadają staż członkowski min. 36 m-cy i wykupią dwa dodatkowe udziały.


Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. 

 

Obowiązkowy system gwarantowania nie obejmuje środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich (art. 17 punkt 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).

 

Członkowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu udziałów, jeżeli zostały one przeznaczone na pokrycie strat Kasy (par. 13 Statutu SKOK „Centrum").

 

Straty bilansowe pokrywane są z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy - z funduszu udziałowego. Odpowiedzialność członków za straty powstałe w Kasie jest równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów. (par. 59 Statutu SKOK „Centrum").

 
Skontaktuj się z naszym doradcą

Lokaty terminowe nieodnawialne o oprocentowaniu zmiennym**.

 

Czas trwania lokaty

Oprocentowanie nominalne w skali roku*

3 - 5 miesięcy

-

6 - 11 miesięcy

-

12 miesięcy

-

13 - 23 miesięcy

-

24 miesiące

-

Kapitalizacja odsetek następuje po upływie okresu umownego.

* Podwyższenie oprocentowania minimalnego następuje w ramach przedstawionych w tabeli o:

+0,05% - dla osób, które wykupią jeden dodatkowy udział.
+0,10% - dla osób, które wykupią dwa dodatkowe udziały lub posiadają staż członkowski min. 36 m-cy.
+0,15% - dla osób, które wykupią trzy dodatkowe udziały lub posiadają staż członkowski min. 36 m-cy i wykupią jeden dodatkowy udział.

+0,20% - dla osób, które wykupią cztery dodatkowe udziały lub posiadają staż członkowski min. 36 m-cy i wykupią dwa dodatkowe udziały.

 

** Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej.

Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym.


Wartość wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego IV kwartału kalendarzowego 2022 r. wynosiła 7,02%.

Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

 

Obowiązkowy system gwarantowania nie obejmuje środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich (art. 17 punkt 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).

 

Członkowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu udziałów, jeżeli zostały one przeznaczone na pokrycie strat Kasy (par. 13 Statutu SKOK „Centrum").

 

Straty bilansowe pokrywane są z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy - z funduszu udziałowego. Odpowiedzialność członków za straty powstałe w Kasie jest równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów. (par. 59 Statutu SKOK „Centrum").

 
Skontaktuj się z naszym doradcą