e-lokata

• Lokaty Terminowe eSKOK oprocentowane są według stałej stopy procentowej.

Kapitalizacja odsetek następuje po okresie trwania lokaty.

• Maksymalna kwota lokaty wynosi 40.000 PLN.

 
Skontaktuj się z naszym doradcą

Tabela oprocentowania lokat dostępnych za pośrednictwem
serwisu eSKOK.

 

Oprocentowanie e-lokat

Lokata terminowa o oprocentowaniu stałym

Lokata terminowa o oprocentowaniu zmiennym**

Czas trwania lokaty

 

Oprocentowanie nominalne w skali roku

 

3 - 5 miesięcy

3,10%

-

6 - 11 miesięcy

3,30%

-

12 miesięcy

3,50%

-

 

** Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej.

Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym.


Wartość wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego IV kwartału kalendarzowego 2022 r. wynosiła 7,02%.

Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

 
Skontaktuj się z naszym doradcą