Lokata systematycznego oszczędzania

• Terminowa lokata oszczędnościowa, umożliwiająca regularne wpłaty.

 

• Okres trwania lokaty może wynieść od 6 do 36 miesięcy.

Deponent określa wysokość kwoty, którą chciałby zaoszczędzić oraz decyduje, ile będzie wynosiła miesięczna składka.

• Kapitalizacja odsetek następuje po upływie okresu umownego.


Skontaktuj się z naszym doradcą

Lokaty systematycznego oszczędzania o oprocentowaniu zmiennym**.

Czas trwania lokaty

Oprocentowanie nominalne w skali roku

6 miesięcy

0,70%

12 miesiące

0,90%

18 miesięcy

1,00%

24 miesięcy

1,10%

36 miesięcy

1,20%

 

** Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej.

Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym.

Wartość wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego II kwartału kalendarzowego 2021 r. wynosiła 0,21%.

 

Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

 
Skontaktuj się z naszym doradcą