Lokata systematycznego oszczędzania

• Terminowa lokata oszczędnościowa, umożliwiająca regularne wpłaty.

 

• Okres trwania lokaty może wynieść od 6 do 36 miesięcy.

Deponent określa wysokość kwoty, którą chciałby zaoszczędzić oraz decyduje, ile będzie wynosiła miesięczna składka.

• Kapitalizacja odsetek następuje po upływie okresu umownego.


Skontaktuj się z naszym doradcą

Lokaty systematycznego oszczędzania o oprocentowaniu zmiennym**.

Czas trwania lokaty

Oprocentowanie nominalne w skali roku

6 miesięcy

2,00%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,14 p.p.)

12 miesiące

2,20%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,34 p.p.)

18 miesięcy

2,30%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,44 p.p.)

24 miesięcy

2,40%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,54 p.p.)

36 miesięcy

2,50%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,64 p.p.)

 

** Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej.

Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym.

Wartość wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego III kwartału kalendarzowego 2019 r. wynosiła 1,72%.

 

Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

 
Skontaktuj się z naszym doradcą