Lokaty Rentierskie

• Okres trwania lokaty może wynosić 12 lub 24 miesięcy

Wypłata odsetek następuje co 1 miesiąc lub co 3 miesiące

Automatyczne przelanie kapitału wraz z odsetkami na rachunek w Kasie Centrum po zakończeniu okresu trwania lokaty.

Skontaktuj się z naszym doradcą

Lokata rentierska nieodnawialna o oprocentowaniu stałym
z wypłatą odsetek co 1 miesiąc

 

Czas trwania lokaty

Oprocentowanie nominalne w skali roku

 

12 miesięcy

3,75%

 

24 miesiące

3,95%

 
  • Kwota minimalna: 300 zł
  • Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu (środki księgowane są na rachunku osobistym)
 
 

 

Lokata rentierska nieodnawialna o oprocentowaniu stałym
z wypłatą odsetek co 3 miesiące

 

Czas trwania lokaty

Oprocentowanie nominalne w skali roku

 

12 miesięcy

3,80%

 

24 miesiące

4,00%

 
  • Kwota minimalna: 300 zł
  • Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu (środki księgowane są na rachunku osobistym)
 
 Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Skontaktuj się z naszym doradcą