Lokaty Rentierskie

• Okres trwania lokaty może wynosić 12, 24 lub 36 miesięcy

Wypłata odsetek następuje co 1 miesiąc lub co 3 miesiące

Automatyczne przelanie kapitału wraz z odsetkami na rachunek w Kasie Centrum po zakończeniu okresu trwania lokaty.

Skontaktuj się z naszym doradcą

Lokata rentierska nieodnawialna o oprocentowaniu stałym
z wypłatą odsetek co 1 miesiąc

 

Czas trwania lokaty

Oprocentowanie nominalne w skali roku

 

12 miesięcy

1,65%

 

24 miesiące

1,85%

 

36 miesięcy

2,05%

 
  • Kwota minimalna: 300 zł
  • Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu (środki księgowane są na rachunku osobistym)
 
 

 

Lokata rentierska nieodnawialna o oprocentowaniu stałym
z wypłatą odsetek co 3 miesiące

 

Czas trwania lokaty

Oprocentowanie nominalne w skali roku

 

12 miesięcy

1,70%

 

24 miesiące

1,90%

 

36 miesięcy

2,10%

 
  • Kwota minimalna: 300 zł
  • Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu (środki księgowane są na rachunku osobistym)
 
 Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Skontaktuj się z naszym doradcą