Lokaty Rentierskie

• Okres trwania lokaty może wynosić 12, 24, 36 lub 60 miesięcy

Wypłata odsetek następuje co 1 miesiąc lub co 3 miesiące

Automatyczne przelanie kapitału wraz z odsetkami na rachunek w Kasie Centrum po zakończeniu okresu trwania lokaty.

Skontaktuj się z naszym doradcą

Lokata rentierska nieodnawialna o oprocentowaniu zmiennym**
z wypłatą odsetek co 1 miesiąc

 

Czas trwania lokaty

Oprocentowanie nominalne w skali roku

 

12 miesięcy

2,15%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,29 p.p.)

 

24 miesiące

2,25%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,39 p.p.)

 

36 miesięcy

2,45%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,59 p.p.)

 
 60 miesięcy

2,55%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,69 p.p.)

 

** Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej.

Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym.

 
 

 

Lokata rentierska nieodnawialna o oprocentowaniu zmiennym**
z wypłatą odsetek co 3 miesiące

 

Czas trwania lokaty

Oprocentowanie nominalne w skali roku

 

12 miesięcy

2,20%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,34 p.p.)

 

24 miesiące

2,30%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,44 p.p.)

 

36 miesięcy

2,50%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,64 p.p.)

 

60 miesięcy

2,60%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,74 p.p.)

 

** Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej.

Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym.

 
 


Wartość wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego III kwartału kalendarzowego 2019 r. wynosiła 1,72%.

Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Skontaktuj się z naszym doradcą