Lokaty Rentierskie

• Okres trwania lokaty może wynosić 12, 24, 36 lub 60 miesięcy

Wypłata odsetek następuje co 1 miesiąc lub co 3 miesiące

Automatyczne przelanie kapitału wraz z odsetkami na rachunek w Kasie Centrum po zakończeniu okresu trwania lokaty.

Skontaktuj się z naszym doradcą

Lokata rentierska nieodnawialna o oprocentowaniu zmiennym**
z wypłatą odsetek co 1 miesiąc

 

Czas trwania lokaty

Oprocentowanie nominalne w skali roku

 

12 miesięcy

0,75%

 

24 miesiące

0,95%

 

36 miesięcy

1,05%

 
 60 miesięcy

1,15%

 

** Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej.

Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym.

 
 

 

Lokata rentierska nieodnawialna o oprocentowaniu zmiennym**
z wypłatą odsetek co 3 miesiące

 

Czas trwania lokaty

Oprocentowanie nominalne w skali roku

 

12 miesięcy

0,80%

 

24 miesiące

1,00%

 

36 miesięcy

1,10%

 

60 miesięcy

1,20%

 

** Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej.

Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym.

 
 


Wartość wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego II kwartału kalendarzowego 2021 r. wynosiła 0,21%.

Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Skontaktuj się z naszym doradcą