e-lokata

• Lokaty Terminowe eSKOK oprocentowane są według stałej lub zmiennej stopy procentowej.

Kapitalizacja odsetek następuje po okresie trwania lokaty.

• Maksymalna kwota lokaty wynosi 40.000 PLN.

 
Skontaktuj się z naszym doradcą

Tabela oprocentowania lokat dostępnych za pośrednictwem
serwisu eSKOK.

 

Oprocentowanie e-lokat

Lokata terminowa o oprocentowaniu stałym

Lokata terminowa o oprocentowaniu zmiennym**

Czas trwania lokaty

 

Oprocentowanie nominalne w skali roku

 

3 - 5 miesięcy

1,65%

1,65%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 0,79 p.p.)

6 - 11 miesięcy

1,85%

1,85%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 0,99 p.p.)

12 miesięcy

2,05%

2,05%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,19 p.p.)

13 - 23 miesiące

 

-

 

2,15%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,29 p.p.)

24 - 36 miesięcy

-

2,35%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,49 p.p.)

37 - 60 miesięcy

-

2,55%
(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,69 p.p.)

 

** Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej.

Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym.


Wartość wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego IV kwartału kalendarzowego 2019 r. wynosiła 1,71%.

Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

 
Skontaktuj się z naszym doradcą