Historia

SKOK Centrum to grupa ludzi złączonych wspólną więzią poprzez miejsce pracy lub przynależność do tego samego stowarzyszenia społecznego bądź zawodowego, którzy wspólnie oszczędzają i pożyczają sobie pieniądze. SKOK-i to organizacje ludzi, a nie kapitału. Działają dla dobra swoich Członków, nie dla zysku.

 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- Kredytowa Centrum powstała w 1995 roku w Bytomiu, rozpoczęła swoje funkcjonowanie zrzeszając pracowników Kopalni Węgla Kamiennego "Centrum".

 

W czerwcu 2006 roku, Zebrania Przedstawicieli SKOK Centrum w Bytomiu i SKOK Silesia w Piekarach Śląskich podjęły decyzję o połączeniu obu Kas, co nastąpiło, postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach, w dniu 12 październik 2007 roku. Dzięki połączeniu obu instytucji nastapiło rozszerzenie zasięgu działalności Kasy.

 

5 lipca 2012 roku Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa Centrum wstąpiła do Grupy Kas Stefczyka. Działając w Grupie możemy liczyć na najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie usług finansowych, wspólny pakiet atrakcyjnych produktów finansowych, skonsolidowane działania promocyjne oraz wspólne inicjatywy z zakresu misji społecznej.

 

W chwili obecnej SKOK Centrum oferuje swoje usługi rzeszy około 40.000 Członków w oddziałach ulokowanych na terenie prawie całej Polski, będąc dla nich codziennym partnerem finansowym, oferującym zarówno bezpieczne pomnażanie dochodów, jak i pomoc w trudnych sytuacjach.