Zebrania Grup Członkowskich

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Grupach Członkowskich!

Zarząd SKOK „Centrum" na podstawie § 52 ust.3 Statutu SKOK „Centrum" zwołuje Zebrania Grup Członkowskich SKOK przed planowanym Zebraniem Przedstawicieli według następującego harmonogramu zawierającego termin, miejsce oraz porządek obrad:

 

Zebranie Grupy Członkowskiej Nr 1
Członkowie SKOK przypisani do : Bytom ul. Łużycka, Bytom ul. Gliwicka
02.06.2021 r. - I termin – godz. 14:00 - II termin – godz. 14:15
Miejsce: Bytom ul. St. Moniuszki 16A ( siedziba Kasy „Centrum").

 

Zebranie Grupy Członkowskiej Nr 2
Członkowie SKOK przypisani do : Piekary Śląskie, Lubliniec, Tarnowskie Góry, Siemianowice Śląskie
02.06.2021 r. - I termin – godz. 15:00 - II termin – godz. 15:15
Miejsce: Bytom ul. St. Moniuszki 16A ( siedziba Kasy „Centrum").

 

Zebranie Grupy Członkowskiej Nr 3
Członkowie SKOK przypisani do : Jastrzębie - Zdrój ul. Węglowa, Pawłowice ul. Krucza, Skoczów ul. Rynek, Jastrzębie - Zdrój ul. Rybnicka, Żory ul. Ks. Władysława.
02.06.2021 r. - I termin – godz. 15:00 - II termin – godz. 15:15
Miejsce: Sala szkoleniowa, Jastrzębie Zdrój ul. Węglowa 4.

 

Zebranie Grupy Członkowskiej Nr 4
Członkowie SKOK przypisani do: Warszawa, Żyrardów
09.06.2021 r. - I termin – godz. 15:00 - II termin – godz. 15:15
Miejsce: Warszawa ul. Wojciechowskiego 39/5, (placówka Kasy)

 

Zebranie Grupy Członkowskiej Nr 5
Członkowie SKOK przypisani do: Radomsko, Jaktorów, Piotrków Trybunalski, Zduńska Wola
02.06.2021 r. - I termin – godz. 15:00 - II termin – godz. 15:15
Miejsce: Radomsko, Reymonta 32, (placówka Kasy)

 

Zebranie Grupy Członkowskiej Nr 6
Członkowie SKOK przypisani do: Polkowice ul. Moniuszki; Polkowice ul. Dąbrowskiego,
Głogów ul. Garncarska; Lubin ul. Wyszyńskiego, Opoczno
07.06.2021 r. - I termin – godz. 16:30 - II termin – godz. 16:45
Miejsce: Lubin ul. Wyszyńskiego 16 BD, (placówka Kasy)

 

Zebranie Grupy Członkowskiej Nr 7
Członkowie SKOK przypisani do: Goleniów ul. Kościuszki, Lubsko ul. Śródmiejska; Toruń ul. Szosa Chełmińska.
02.06.2021 r. - I termin – godz. 15:00 - II termin – godz. 15:15
Miejsce: Goleniów, Kościuszki 8, (placówka Kasy)

 

Zebranie Grupy Członkowskiej może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (quorum). W przypadku braku quorum Zebrania odbędą się w drugim terminie. Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej, Zebranie zwołane w drugim terminie z powodu braku quorum może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych.


Porządek Zebrania Grupy Członkowskiej:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie quorum i zdolności Zebrania Grupy do podejmowania ważnych uchwał.
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
5. Zapoznanie z Regulaminem Zebrania Grupy Członkowskiej.
6. Wybory Przedstawicieli Grupy członkowskiej.
(Grupa Członkowska Nr 1 – wybór 5 przedstawicieli, Grupa Członkowska Nr 2 – wybór 4 przedstawicieli, Grupa Członkowska Nr 3 - wybór 2 przedstawicieli, Grupa Członkowska Nr 4 – wybór 1 przedstawiciela, Grupa Członkowska Nr 5 - wybór 1 przedstawiciela, Grupa Członkowska Nr 6 - wybór 1 przedstawiciela, Grupa Członkowska Nr 7 - wybór 1 przedstawiciela)
7. Przedstawienie i rozpatrzenie spraw będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków w tych sprawach.
8. Rozpatrzenie wstępnych okresowych sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu SKOK „Centrum".
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Kredytowej
10. Zgłaszanie opinii i wniosków w sprawach Kasy.
11. Zakończenie Zebrania Grupy Członkowskiej.

 

powrót do: Aktualności