Z cyberbezpieczeństwem na Ty!

„Z cyberbezpieczeństwem na Ty" IV edycja – konkurs dla członków SKEF i SKOK

Konkurs "Z cyberbezpieczeństwem na Ty" organizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w ramach realizacji celu statutowego SKEF inicjowania, prowadzenia i wspierania działań na rzecz krzewienia edukacji finansowej oraz ochrony konsumentów i rozpoczął się 1 września 2021 r.


Konkurs trwa od dnia 1 września 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w czterech comiesięcznych edycjach. Każda edycja Konkursu będzie odbywała się jeden raz w miesiącu i będzie się rozpoczynała każdego 1 dnia miesiąca. Aktualnie zapraszamy do czwartej edycji konkursu, która rozpocznie się 1 grudnia 2021 r.


Konkurs prowadzony jest w formie listownej z wykorzystaniem kuponu konkursowego opublikowanego na stronie www.skef.pl, na stronie internetowej Patrona/Fundatora, w gazecie „Czas Stefczyka", a także na stronach internetowych SKOK-ów, umożliwiający Uczestnikowi udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe w zakresie tematyki cyberbezpieczeństwa.
Patronat honorowy nad konkursem objęła Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa.

 

Kto może wziąć udział?


Osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca status Członka Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK).


Co należy zrobić?

 

  • Krok I: zapoznaj się z regulaminem konkursu (do pobrania)
  • Krok III: wypełnij formularz zgłoszeniowy (do pobrania)
  • Krok IV: na kuponie konkursowym (do pobrania) udziel odpowiedzi w części I (test) oraz w części II (pytanie opisowe)
  • Krok V: Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z kuponem konkursowym prześlij na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej ul. Legionów 126, 81- 472 Gdynia z dopiskiem: Z cyberbezpieczeństwem na „Ty" do 22 grudnia 2021 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora, które jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 16.00).

 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81- 472 Gdynia ul. Legionów 126 z dopiskiem: „Z cyberbezpieczeństwem na Ty"

 

 

 

Nagrody

  • nagroda główna 500 zł
  • jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!

 

powrót do: Aktualności