Świadczenie 500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Umożliwiamy składanie wniosków o świadczenia 500+ oraz RKO.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy


Od 1 stycznia 2022 r. w obszarze wsparcia rodziny dostępne będzie kolejne rozwiązanie z rządowego programu Polski Ład. Będzie to Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesiąc życia.


Nowe świadczenie nie będzie zależne od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.


Rodzice będą mogli zdecydować czy chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy.

 

Świadczenie w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie można złożyć do ZUS wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portalu Emp@tia,
  • bankowości elektronicznej.

Kasa Centrum umożliwi składanie wniosków w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.


Więcej informacji o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym przeczytacie Państwo TUTAJ lub pod numerem infolinii 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00).

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270)

 

Rodzina 500 plus


Rodzina 500 plus to świadczenie wychowawcze przyznane przez państwo w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat.


Rodzice mogą otrzymać świadczenie wychowawcze bez względu na wysokość dochodów.
Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, trzeba złożyć wniosek (obecny okres świadczeniowy trwa do 31 maja 2022 r.) Do końca 2021 r. wnioskodawca składa wniosek do właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania urzędu miasta/gminy, ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy (np. centrum świadczeń). Wniosek może złożyć:
elektronicznie za pomocą:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portalu Emp@tia,
  • bankowości elektronicznej.

osobiście w urzędzie,
za pośrednictwem poczty.

 

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. będzie przyjmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS będzie też wypłacał świadczenia przyznane w 2022 r.


Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń przyznanych w 2021 r. do 31 maja 2022 r. Dlatego osoby, które już pobierają świadczenie wychowawcze lub złożą wniosek do końca 2021 r. nie będą musiały składać do ZUS wniosku na okres świadczeniowy, który już trwa.

 

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500 plus na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portalu Emp@tia,
  • bankowości elektronicznej.

Jeśli wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. złożyłeś w 2021 r., nie składaj go ponownie.

 

Kasa Centrum umożliwi składanie wniosków przekazywanych do ZUS.

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500 plus na okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. będzie można złożyć również wyłącznie elektronicznie od 1 lutego 2022 r.

 

Więcej informacji o 500 plus znajdziecie Państwo TUTAJ lub pod numerem infolinii 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00).

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.) oraz Ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981)

 

 

powrót do: Aktualności