Zebranie Grup Członkowskich

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!

Zarząd SKOK „Centrum" na podstawie § 52 ust.3 Statutu SKOK „Centrum" zwołuje Zebrania Grup Członkowskich SKOK, przed planowanym Zebraniem Przedstawicieli, według następującego harmonogramu zawierającego termin, miejsce oraz porządek obrad:

 

Zebranie Grupy Członkowskiej Nr 1
Członkowie SKOK przypisani do placówki: Bytom, ul. Gliwicka 14
10.06.2022 r. - I termin – godz. 14:00 - II termin – godz. 14:15
Miejsce: Bytom, ul. Stanisława Moniuszki 16A (siedziba Kasy „Centrum").

 

Zebranie Grupy Członkowskiej Nr 2
Członkowie SKOK przypisani do placówek: Piekary Śląskie, ul. Bytomska 97; Lubliniec, ul. J. Lompy 1/1; Siemianowice Śląskie, ul. Wróbla 14
10.06.2022 r. - I termin – godz. 15:00 - II termin – godz. 15:15
Miejsce: Bytom, ul. Stanisława Moniuszki 16A (siedziba Kasy „Centrum").

 

Zebranie Grupy Członkowskiej Nr 3
Członkowie SKOK przypisani do placówek: Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4; Pawłowice, ul. Krucza 18; Skoczów, Rynek 6; Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6; Żory ul. Ks. Władysława PU5.
10.06.2022 r. - I termin – godz. 15:00 - II termin – godz. 15:15
Miejsce: Sala szkoleniowa, Jastrzębie Zdrój, ul. Węglowa 4.

 

Zebranie Grupy Członkowskiej Nr 4
Członkowie SKOK przypisani do placówek: Warszawa, ul. Wojciechowskiego 39 lok. 5; Żyrardów, ul. Okrzei 16; Jaktorów, ul. Warszawska 3;
10.06.2022 r. - I termin – godz. 15:00 - II termin – godz. 15:15
Miejsce: Warszawa ul. Wojciechowskiego 39 lok. 5, (placówka Kasy)

 

Zebranie Grupy Członkowskiej Nr 5
Członkowie SKOK przypisani do placówek: Radomsko, ul Reymonta 32; Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 48; Zduńska Wola, ul. Łaska 20; Opoczno, ul. Westerplatte 1A
10.06.2022 r. - I termin – godz. 15:00 - II termin – godz. 15:15
Miejsce: Radomsko, ul. Reymonta 32, (placówka Kasy)

 

Zebranie Grupy Członkowskiej Nr 6
Członkowie SKOK przypisani do placówek: Polkowice, ul. Moniuszki 12b; Polkowice ul. Dąbrowskiego 50; Głogów ul. Garncarska 7b; Lubin ul. Wyszyńskiego 16BD,
10.06.2022 r. - I termin – godz. 16:30 - II termin – godz. 16:45
Miejsce: Lubin ul. Wyszyńskiego 16 BD, (placówka Kasy)

 

Zebranie Grupy Członkowskiej Nr 7
Członkowie SKOK przypisani do placówek: Goleniów ul. Kościuszki 8; Lubsko ul. Śródmiejska 18; Toruń ul. Szosa Chełmińska 42.
10.06.2022 r. - I termin – godz. 15:00 - II termin – godz. 15:15
Miejsce: Goleniów, Kościuszki 8, (placówka Kasy)

 

Zebranie Grupy Członkowskiej może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (quorum). W przypadku braku quorum Zebrania odbędą się w drugim terminie. Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej, Zebranie zwołane w drugim terminie z powodu braku quorum może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych.

 

Porządek Zebrania Grupy Członkowskiej:

1.Otwarcie Zebrania.

2.Stwierdzenie quorum i zdolności Zebrania Grupy do podejmowania ważnych uchwał.

3.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

4.Zapoznanie z Regulaminem Zebrania Grupy Członkowskiej.

5.Przedstawienie i rozpatrzenie spraw będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków w tych sprawach.

6.Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Kasy Centrum za rok 2021.

7.Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Kasy Centrum za rok 2021.

8.Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Komisji Kredytowej za rok 2021.

9.Zgłaszanie opinii i wniosków w sprawach Kasy.

10.Zakończenie Zebrania Grupy Członkowskiej.

 

 

powrót do: Aktualności