Dlaczego warto ubezpieczyć pożyczkę?

Zaciągając pożyczkę, warto zabezpieczyć swoich najbliższych na wypadek nieprzewidzianych przykrych zdarzeń losowych, które mogą uniemożliwić jej spłatę.

Biorąc pożyczkę zobowiązujesz się do jej spłaty. Niestety w życiu bywa różnie i to co wydawało się małym obciążeniem, w wyniku różnych wypadków losowych może stać się olbrzymim ciężarem dla domowego budżetu. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie pożyczki.

 

Instytucje finansowe oferują różne ubezpieczenia do pożyczek, najczęściej są to ubezpieczenia na wypadek śmierci, następstw nieszczęśliwego wypadku, utraty pracy, całkowitej i czasowej niezdolności do pracy, poważnych zachorowań itp. Pamiętać trzeba, że ubezpieczeniu ubezpieczeniu nie równe, dlatego wykupując je należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), gdzie znajdziemy informacje o dokładnym zakresie ubezpieczenia, wykluczeniach, w przypadku wystąpienia których ubezpieczyciel nie zrealizuje świadczenia np. odmowa wypłaty w przypadku gdy kredytobiorca uległ wypadkowi będąc pod wpływem alkoholu.

 

Jak działa ubezpieczenie wykupywane do zobowiązania? W przypadku wystąpienia niepożądanego zdarzenia zawartego w umowie ubezpieczenia ubezpieczyciel pokrywa za kredytobiorcę kwotę zobowiązania w całości lub części w zależności od zapisów umowy.

Kasa Centrum oferują kompleksową i atrakcyjną rynkowo ofertę ubezpieczeniową. Nie warto ryzykować, lepiej się ubezpieczyć by zagwarantować poczucie bezpieczeństwa sobie i swoim bliskim.

 

powrót do: Aktualności