GIODO i Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa podpisali porozumienie o współpracy na rzecz podnoszenia poziomu ochrony danych osobowych.

W siedzibie spółdzielczej Kasy Krajowej podpisano porozumienie o współpracy na rzecz podnoszenia poziomu ochrony danych osobowych.

Porozumienie zawarto pomiędzy GIODO a Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową. Przewidywane działania maja służyć podnoszeniu poziomu ochrony danych osobowych w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Planowane jest także stworzenie kodeksu postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych.

 

Porozumienie zostało podpisane 7 września 2016 r. w Sopocie. Parafowali je: minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz Rafał Matusiak, prezes Zarządu Krajowej Kasy i Wiktor Kamiński, pełnomocnik Krajowej Kasy.

 

SKOK-i to kolejny, po Związku Banków Polskich, podmiot z sektora bankowego, który do przetwarzania danych osobowych postanowił podejść ze szczególną troską i w sposób kompleksowy.

 

Jesteśmy w przededniu podpisania europejskiego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych, które da możliwość stosować kodeksy postępowań. Maja one ułatwiać zrzeszonym w spółdzielniach podmiotom fachowe stosowanie zasad dotyczących przechowywania danych osobowych. Deklarujemy, że wspólnie doprowadzimy do stworzenia takiego kodeksu postępowań, w którym każdy pracownik mający dostęp do danych osobowych spółdzielców będzie wiedział, co z takimi danymi robić i jak je przechowywać. Współpracujemy z Kasą Krajową już 10 lat i życzyłbym sobie, aby wszystkie instytucje bankowe miały taki poziom troski i zabezpieczeń stosowanych do ochrony danych osobowych, jak większość kas spółdzielczych – mówił minister Andrzej Lewiński.

 

Podpisane porozumienie potwierdza, że jesteśmy równoprawnym uczestnikiem rynku, który ma nie tylko takie same prawa, ale i obowiązki. Nie uchylamy się od nich i chcemy być aktywnym uczestnikiem procesów zmierzających do poprawy ochrony danych osobowych. Nie ma absolutnie żadnej różnicy między klientami banków i spółdzielcami. Dlatego angażujemy się w wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, które ten poziom bezpieczeństwa mogą podnosić – dodawał prezes Rafał Matusiak, prezes Zarządu Krajowej SKOK.

 

Nowy dokument zakłada, że podejmowane przez SKOK działania uwzględniać będą europejskie i polskie regulacje prawne z zakresu ochrony danych osobowych. Szczególny nacisk położony zostanie na konieczność efektywnego dostosowania się do nowych zasad ochrony danych osobowych, które wprowadza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Będą one uwzględnione także w treści kodeksu postępowania w zakresie ochrony danych osobowych, który ma zostać opracowany przez SKOK. GIODO zobowiązał się zaś do udzielania niezbędnych informacji pomocnych w opracowaniu takiego dokumentu.

 

źródło: http://wgospodarce.pl/informacje/29246-skok-chroni-dane-spoldzielcow

 

powrót do: Aktualności