Jak zabezpieczyć swoje oszczędności oraz bliskich na wypadek naszej śmierci?

Posiadanie konta osobistego w dzisiejszych czasach stało się ogólnodostępną i powszechnie stosowaną formą przechowywania pieniędzy.

Warto zastanowić się jak zabezpieczyć zgromadzone środki na koncie oraz naszych najbliższych na wypadek śmierci.

 

Jeśli posiadają Państwo rachunek indywidualny bądź lokatę w Kasie Centrum mogą Państwo złożyć dyspozycję na wypadek śmierci, która pozwoli uniknąć niepotrzebnych kłopotów Państwa bliskim w przypadku śmierci Członka Kasy. Dzięki złożonej dyspozycji Kasa ma prawo wypłacić pieniądze z konta lub lokaty osobom wskazanym w tym dokumencie.

 

Zgodnie z art. 14. 1 Ustawy o SKOK Kasa jest obowiązana wypłacić po śmierci członka kasy z jego wkładu członkowskiego i oszczędności kwotę nieprzekraczającą ogółem sumy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie 5 lat kalendarzowych poprzedzających wypłatę – jeżeli członek kasy pisemnie wskazał kasie osoby, na których rzecz wypłata ma nastąpić.

 

Osobami wskazanymi przez Członka Kasy mogą być jego małżonek, zstępni, rodzice, dziadkowie i rodzeństwo.

 

Dyspozycja na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Kwota wypłacona zgodnie z art. 14 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

 

Dyspozycja może zostać złożona przez pełnoletniego posiadacza rachunku w każdej placówce Kasy Centrum.

 

Zachęcamy do składania dyspozycji.

 

powrót do: Aktualności