Ważna informacja - zmiana numerów rachunków w Kasie Centrum

WAŻNY KOMUNIKAT - Zmiana numerów rachunków

 

Nawiązując do wprowadzonych zmian w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych w zakresie nadawania i oznaczania unikatowym identyfikatorem rachunków płatniczych, pragniemy poinformować o planowanym wprowadzeniu zmian wszystkich numerów rachunków posiadanych w SKOK Centrum. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania dot. zmiany numeracji rachunków prowadzonych przez SKOK Centrum.


1. Jakich rachunków dotyczy zmiana?
Zmiana dotyczy wszystkich numerów rachunków płatniczych, rachunków lokat oraz rachunków pożyczek i kredytów!


2. Od kiedy wprowadzona została zmiana numerów rachunków?
Od dnia 8 października 2019 r. nastąpiła zmiana numerów wszystkich rachunków posiadanych w SKOK Centrum.


3. Czy będzie okres przejściowy, w którym obowiązywać będą obydwa (stary i nowy) numery rachunków?
W celu sprawnego wprowadzania zmian, został ustanowiony okres przejściowy, podczas którego wszystkie dokonywane wpłaty na poprzednie (prowadzone przed wprowadzoną zmianą) numery rachunków zostaną automatycznie przekierowywane na nowe numery rachunków. Okres przejściowy, w którym będą obowiązywać obydwa numery: stary i nowy potrwa do 8 lutego 2020 r.


4. Od kiedy obowiązywać będzie tylko nowy nr rachunku?

Po 8 lutego 2020 r. obowiązywać będzie tylko NOWY numer rachunku.


5. Czy nowym numerem można posługiwać się już od dziś?
Nowym numerem rachunku NRB można się posługiwać już od dzisiaj.


6. Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje na temat nowych numerów rachunków?
Wszelkie informacje można uzyskać w Placówce SKOK Centrum. Nowe numery rachunków są już prezentowane za pośrednictwem usługi eSKOK:

  • w przelewie przychodzącym prezentowany jest numer rachunku, który wpisał nadawca przelewu;
  • w przelewie wychodzącym prezentowany jest nowy numer rachunku;
  • na potwierdzeniu wykonania operacji oraz w historii operacji.


7. Na co powinni w szczególności zwrócić uwagę klienci spłacający pożyczkę w Kasie Centrum?

W przypadku spłaty miesięcznych rat pożyczki przelewem, aby nie doszło do przeterminowania kredytu, należy zwrócić uwagę, czy w stałym zleceniu zmieniono numer rachunku na nowy. Najlepiej już dziś zmienić numery rachunków w stałych zleceniach dot. spłaty rat pożyczek w Kasie Centrum.


8. Kogo należy poinformować o nowym numerze rachunku?
W przypadku, gdy na nasz rachunek otrzymujemy środki pieniężne bardzo ważnym jest, aby poinformować o nowym numerze instytucję lub osobę od której spodziewamy się przelewów, w szczególności:

  •  pracodawcę, który przelewa wynagrodzenie;
  •  Urząd Skarbowy;
  •  ZUS;
  •  instytucje wypłacające świadczenia np. emerytalne lub rentowe;
  •  inne, np. Urząd miasta, Urząd gminy, pomoc socjalną, miejski ośrodek pomocy społecznej, uczelnię przelewającą stypendia, najemcę mieszkania, towarzystwa ubezpieczeniowe, finansowe i maklerskie oraz inne banki lub SKOK, w których zdefiniowano przelewy na numer rachunku posiadanego w SKOK.


W razie wątpliwości zapraszamy do Placówek SKOK CENTRUM.

 

powrót do: Aktualności