eSKOK

Z myślą o wygodzie i większej dostępności naszych usług, SKOK Centrum rozszerzyła swoją działalność dla Członków, poprzez uruchomienie nowoczesnej i bezpiecznej usługi eSKOK. Korzystanie z usługi eSKOK daje możliwość wygodnego dostępu do rachunku przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie za pośrednictwem Internetu lub telefonu. Elektroniczny dostęp do konta osobistego w SKOK Centrum to z jednej strony oszczędność czasu, z drugiej zaś znaczna oszczędność pieniędzy.

 

Podstawowe czynności w usłudze eSKOK oraz związane z nimi opłaty przedstawia poniższa tabela.

Czynność Opłata
Otwarcie rachunku internetowego 0 zł
Przelew internetowy jednorazowy 0 zł
Przelew internetowy zdefiniowany 0 zł
Przelew internetowy stały (cykliczny) 0 zł
Przelew internetowy wewnętrzny 0 zł
Przelew do ZUS / US / KRUS 3 zł

 

 

Instrukcja użytkowania systemu eSKOK została stworzona po to, aby umożliwić jak najlepsze wykorzystanie oferowanej usługi eSKOK. W Instrukcji znajdują się odpowiedzi na większość pytań związanych z Serwisem Internetowym i korzystaniem z elektronicznych kanałów dostępu do rachunków oferowanych przez eSKOK.