Polityka prywatności

Polityka Prywatności oraz informacja dotycząca wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://www.kasacentrum.pl

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych wymaganych do korzystania i/lub związanych z korzystaniem z usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej http://www.kasacentrum.pl (dalej „Serwis").


2. Dane osobowe przetwarzane są na serwerach zapewniających ich bezpieczeństwo. Dokładamy szczególnej staranności, aby dane były przetwarzane zgodnie z celem i zakresem korzystania z naszych usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej http://www.kasacentrum.pl , w tym podstron internetowych, aplikacji i innych funkcjonalności udostępnianych przez Administratora, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych Partnerów, tak aby uczynić korzystanie z Serwisu jak najbezpieczniejszym i najwygodniejszym dla Użytkowników.


3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być związane z koniecznością podania danych osobowych przez Użytkowników. W przypadku niepodania danych ograniczona może zostać możliwość korzystania z danej funkcjonalności.


4. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Centrum" z siedzibą w Bytomiu (zwana Kasą Centrum), przy ul. Moniuszki 16A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052671, NIP 626-106-83-07, która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


5. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@kasacentrum.pl .


6. Dane będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej http://www.kasacentrum.pl , w szczególności:
     • zapisu do Newslettera Kasa Centrum poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia i pozostawienie adresu mailowego;
     • wypełnienia danych w formularzu kontaktowym w zakresie: imię, nazwisko, telefon, adres email;
     • wypełnienia danych w formularzu „zapytaj o pożyczkę" w zakresie: imię, nazwisko, telefon, adres email, liczba osób na utrzymaniu, dochód netto i jego źródło, zobowiązania, zajęcia komornicze, adres zamieszkania;
    • prowadzenia komunikacji marketingowej drogą elektroniczną i telefoniczną;
    • w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy Użytkownicy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, grach czy loteriach organizowanych przez Administratora;
    • przy zgłaszaniu Administratorowi problemów związanych z korzystaniem z Serwisu Kasacentrum.pl, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji;
    • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. archiwalnych, dowodowych oraz związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń bądź obroną swych praw;


7. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO.


8. Dane będą przetwarzane przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową „Centrum" oraz mogą być przetwarzane przez uprawnione organy publiczne, podmioty dostarczające korespondencje, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenie dokumentacji, podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, podmiot wspierające Administratora w jego procesach biznesowych, w tym zaufanych Partnerów, podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne, w tym IT.


9. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.


10. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 6, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych, o których mowa w pkt. 6 lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody do czasu jej wycofania.


11. Użytkownik w każdym czasie na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.


12. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Użytkownik ma prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.


13. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.


14. Administrator informuje, że nie będzie przetwarzał danych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


15. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu http://www.kasacentrum.pl : formularza rejestracji do konkursów prowadzonych przez Kasę Centrum administratorem danych osobowych Użytkownika będzie Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Centrum" z siedzibą w Bytomiu (zwana Kasą Centrum), przy ul. Moniuszki 16A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052671, NIP 626-106-83-07, która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


17. W przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisu Kasacentrum.pl z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się za zgodą Użytkownika, a w szczególności korzystanie z przycisku Facebook Lubię to! oraz Udostępnij. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejsza Polityka, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności właściwego podmiotu.


18. W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa plików cookies (tzw. „ciasteczka"), tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

 

Załącznik nr 1 do Polityki Prywatności – Klauzula Informacyjna Kasy Centrum.

Skontaktuj się z naszym doradcą

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu kasacentrum.pl z siedzibą pod adresem ul. S. Moniuszki 16A, 41-902 Bytom.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:      

                                                                                                     

a) Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;


b) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;


c) Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:


a) „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;


b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać
w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.


Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

Skontaktuj się z naszym doradcą